ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden De ZorgSpecialist Grachtenloop
Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) e.d. geldt m/v.
1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.
2. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van Stichting SportSupport Kennemerland zonder daarvoor vergoeding te claimen.
3. Deelnemen aan De ZorgSpecialist Grachtenloop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
4. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. Stichting SportSupport Kennemerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
5. Stichting SportSupport Kennemerland is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
6. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.
7. Bij afgelasting zal in principe geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan in het volgende kalenderjaar plaats.

Inschrijving
8. Inschrijving voor individuele deelname is mogelijk via www.grachtenloop.nl. Betaling geschiedt via IDeal.
9. Inschrijving voor groepen via info@grachtenloop.nl. Betalingen geschiedt via factuur.
10. Inschrijving voor bedrijventeams is mogelijk via www.grachtenloop.nl. Bedrijven krijgen een factuur toegestuurd.

Leeftijden
11. Voor deelname aan de 10 km recreatieloop geldt een minimum leeftijd van 12 jaar.
12. Voor deelname aan de 5 km recreatieloop geldt een minimum leeftijd van 10 jaar.
13. Voor deelname aan de KidsRun adviseren we een minimum leeftijd van 4 jaar.
14. Voor deelname aan de KidsRun geldt een maximum leeftijd van 12 jaar.

Tijdslimiet
15. De ZorgSpecialist Grachtenloop is een hardloopevenement en geen wandelevenement. Voor de 5 km geldt een limiet van 45 min en voor de 10 km 80 min. In verband met de veiligheid van de overige deelnemers en de breedte van het parcours zijn rolstoelen, kinderwagens, meelopende huisdieren en meefietsende begeleiders alleen in overleg met de organisatie toegestaan. (info@grachtenloop.nl)

Annulering 
16. Restitutie van het deelnamebedrag vanwege annuleren door de deelnemer is in geen enkel geval mogelijk. Het deelnamebedrag van het/de geannuleerde bedrijventeam(s) wordt volledig in rekening gebracht.
17. Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is mogelijk; deelnemer dient voor aanvang van het evenement, dit uiterlijk 2 weken van te voren via de e-mail (info@grachtenloop.nl) mede te delen aan de organisatie onder vermelding van naam van de aanvankelijke deelnemer en de persoonsgegevens van de nieuwe deelnemer.
18. Indien De ZorgSpecialist Grachtenloop door overmacht en/of Covid-19 maatregelen op het laatste moment moet worden afgelast, zal er restitutie van deelnamebedragen plaatsvinden minus € 3.50 administratiekosten. Deelnemers houden recht op eventueel bestelde T-shirts.

21 JUNI 2024

Social Media

Volg ons op Facebook en Instagram voor alle actuele informatie. Volg ons op Youtube voor films.

De ZorgSpecialist
SRH Haarlem University of Applied Science
Endeavour
Inloophuis Kennemerland
IPSO Huis Kennemerland
Hero Kindercentra
Spectrum Advocaten
SportSupport
Run2Day